094.384.7064

Home Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng cho nhân viên huong-dan-cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-qua-mang-cho-nhan-vien-3

huong-dan-cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-qua-mang-cho-nhan-vien-3

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng cho nhân viên

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng cho nhân viên

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng cho nhân viên
điền đầy đủ thông tin: Tên người gửi, địa chỉ, số điện thoại, email và chọn Brown-> Upload file lên mạng -> Hệ thống báo gửi file thành công.

Tin tức khắc dấu