094.384.7064

Home Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng cho nhân viên huong-dan-cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-qua-mang-cho-nhan-vien-6

huong-dan-cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-qua-mang-cho-nhan-vien-6

Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng cho nhân viên

điền đầy đủ thông tin: Tên người gửi, địa chỉ, số điện thoại, email và chọn Brown-> Upload file lên mạng -> Hệ thống báo gửi file thành công.

huong-dan-cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-qua-mang-cho-nhan-vien-5
huong-dan-cach-dang-ky-ma-so-thue-ca-nhan-qua-mang-cho-nhan-vien-7

Tin tức khắc dấu