Thủ tục đang ký mã số thuế doanh nghiệp

0
2265
Thủ tục đang ký mã số thuế doanh nghiệp

Các bạn mới thành lập doanh nghiệp? Các bạn cần phải đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp của mình để tranh việc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/04/2013 quy định doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp trong vòng 30 ngày làm việc. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiên theo yêu cầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật quản lý thuế và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . Tuy nhiên quý khách gặp khó khăn trong các vấn đề hồ sơ và thủ tục đang ký mã số thuế doanh nghiệp? Hy vọng qua bài viết này sẽ giải đáp được những vướng mắc đó.

Thủ tục đang ký mã số thuế doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là gì và tại sao cần phải có mã số thuế?

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo mở hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Và mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số duy nhất, mã số này sẽ không được sử dụng để cấp lại cho một doanh nghiệp nào khác

Việc cấp mã số thuế cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thuế của cơ quan thuế, xá định đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, quản lý doanh thu, thu nhập chịu thuế, việc sử dụng hóa đơn chứng từ, hoàn thuế…

Thời hạn bắt buộc đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp?

Thời hạn đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp: theo thông tư số 01/2013/TT-BKHDT có hiệu lực từ ngày 15/04/2013 quy định doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp, chi nhanh doanh nghiệp trong vòng 30 ngày làm việc. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị xử lý theo đúng quy định  của pháp luật quản lý thuế và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký mã số thuế bao gồm những gì?

Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với từng thành phần doanh nghiệp:

Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc):

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC  và các bảng kê kèm theo (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao);
 • Quyết đinh thành lập (bản sao), nếu có.

Đối với các đơn vị trực thuộc:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC   và các bản kê kèm theo (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh (bản sao có công chứng) hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao).

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC , kèm theo bản kê cửa hàng, của hiệu khác địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc khác tỉnh với cơ sở chính (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC  kèm theo bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam nộp hộ thuế;
 • Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).

Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp thuế thông qua bên Việt Nam:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC
 • Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).

Đối với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có hoàn thuế giá trị gia tăng):

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 06-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC
 • Đối với các tổ chức được uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA:
 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC

Trình tự, thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp?

Tổ chức cá nhân nộp thuế phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thế trong vòng 10 ngày kể từ: ngày được cáp giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh, hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh trong trường hợp không có giấy chứng  nhận kinh danh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế là tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Có cần phải làm thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp hay không?

Đây có lẽ là tất cả những câu hỏi mà các nhà doanh nghiệp nói chúng và bản thân các bạn nói riêng đang thắc mắc khi tìm hiểu về thủ tục đăng ký mã số doanh nghiệp

Hy vọng qua bài viết của chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc trong vấn đề làm thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp. Nếu các bạn còn những thắc mắc gì liên quan đến  vấn đề này các bạn hãy liên hệ với chúng tôi- chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bạn.