Hộ kinh doanh cá thể có được sử dụng con dấu vuông hay không?

0
2375
Hộ kinh doanh cá thể có được sử dụng con dấu vuông hay không?

Có nhiều hộ gia đình thắc mắc tôi là hộ kinh doanh cá nhân chuyên nhận làm bằng lái xe tại thành phố Hà Nội muốn có một con dấu vuông có ghi tên 1 văn phòng đó là tên của tôi không trùng với 1 văn phòng nào đã đăng ký.

Hay ví dụ con dấu có nội dung  nhận làm bằng lái xe Tp. Hà Nội địa chỉ số điện thoại đã thu tiền. Như vậy có phạm pháp luật hay không và nếu có thì phải làn như thế nào để tôi được sử dụng con dấu đó?. Vì tôi muốn đóng dấu lên giấy tờ biên lai chứng minh tôi đã thu tiền cho khách hàng yên tâm.

Hộ kinh doanh cá thể có được sử dụng con dấu vuông hay không?

Trả lời:

Theo nghị định 58/2001/NĐ-CP của chính phủ ngày 24/8/2001 và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sử đổi, bổ sung một số điều của nghị định 58 về sử dụng và quản lý con dấu của hộ kinh doanh không được quyền làm và sử dụng con dấu (con dấu tròn) thể hiện pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ do doanh nghiệp phát hành. Con dấu này được gọi là con dấu pháp nhân và được đăng ký mẫu tại cơ quan công an và được sử dụng sau khi cấp giấy chứng nhận mẫu dấu.

Đối với con dấu vuông, không có quy định về quản lý việc kinh doanh nghiệp khắc và sử dụng dấu tiêu đề, ngày tháng, dấu tiếp nhận công văn , dấu chữ ký, dấu mã số thuế… ở dạng dấu vuông của doanh nghiệp. Do đó hộ kinh doanh cá thể có thể tự khắc và được sử dụng con dấu vuông.

 

Trên đây là câu trả lời của khắc dấu An Khánh  về vấn đề mà các hộ kinh doanh thắc mắc.

Hộ kinh doanh cá thể có được sử dụng con dấu vuông hay không?

 

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ khắc dấu bạn có thê  tham khảo dịch vụ khắc dấu An Khánh dưới đây:

Trê đây là một số dịch vụ khắc dấu mà công ty An khánh đang cung cấp cho khách hàng trên thị trường Hà Nội. Nếu con vướng mắc hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ khắc dấu bạn có thể vui lòng liên hệ hoặc truy cập trực tiếp vào website: