Nghị định quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

0
2412
Nghị định quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

Nghị định quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định tại nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được quy định tại điều 25,26 của nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2014 của chính phủ về công tác văn thư.

Nghị định quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

Nghị định quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

Về quản lý và sử dụng con dấu

 1. Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và các quy định của nghị định này
 2. Con dấu của cơ quan tỏ chức phải được giao cho nhân viên văn thư giữ, và đóng dấu tại cơ quan tổ chức. Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện các quy định sau:
 • Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền.
 • Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản giấy tờ của cơ quan tổ chức
 • Không được đóng dấu khống chỉ
 • Chỉ được đóng dấu vào những văn bản giấy tờ khi đã có chữ ký của người kiểm duyệt
 1. Việc sử dụng con dấu của cơ quan tổ chức và con dấu của văn phòng hay đơn vị trong cơ quan tổ chức được quy định như sau:
 • Những văn bản do cơ quan tổ chức ban hành phải đóng dấu của cơ quan tổ chức
 • Những văn bản do văn phòng hay đơn vị ban hành trong phạm vi quyền hạn được giao phải đóng dấu của văn phòng hay các đơn vị đó.

Về đóng dấu

 • Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn đúng chiều và phải dùng đúng mực dấu quy định.
 • Đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng pa trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái
 • Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên phụ lục
 • Việc đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản, tài liệu chuyên ngành được thực hiện theo đúng quy định của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan quản lý ngành.

Việc quản lý sử dụng con dấu trong công tác văn thư được Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tại: Điều 13, 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012  hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Khoản 2, Điều 20, 26 và 27 Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

Nội dung hướng dẫn việc đóng dấu cơ quan và đóng dấu ở mức độ khẩn mặt

 1. Đóng dấu cơ quan

 • khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu phải chùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.
 • Đóng dấu phải rõ ràng ngay ngắn, đúng chiều và đúng mực dấu phải đỏ tươi theo quy định.
 • Đóng dấu vào phụ lục kèm theo

Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên phụ lục

 • Đóng dấu giáp lai

Việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục kèm theo: dấu được đóng vào giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các giấy tờ, mỗi dấu không  quá 05 trang.

 1. Đóng dấu độ khẩn, mật

 • Việc đóng dấu khẩn mật trên văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 15 thông tư số 01/2011/TT-BNV.
 • Việc đóng dấu các độ mật và dấu thu hồi được khắc sẵn theo quy định tại Mục 2, thông số 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng 9 năm 2002 hướng dẫn thực hiện nghị định số 33/2002/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết hành Pháp lênh bảo vệ bí mật nhà nước.
 • Vị trí đóng dấu độ khẩn, dấu độ mật và dấu vi phạm lưu hành trên văn bản được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 15 thông tư số 01/2011/TT-BNV

Trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu

Trách nhiệm trong việc quản lý con dấu

 1. Chánh Văn phong chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức việc quản lý, sử dụng con dấu cửa cơ quan, tổ chức. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan tổ chức việc quản lý và sử dụng con dấu của đơn vị ( đối với đơn vị có con dấu riêng)
 2. Các con dấu của cơ quan tổ chức, co dấu đơn vị được giao cho cơ quan tổ chức, viên chức thư quản lý và sử dụng. Công chức viên chức văn thư được giao sử dụng và bảo quản con dấu chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị việc quản lý và sử dụng con dấu có trách nhiệm thực hiện những quy định sau:
 • Con dấu được bảo quản tại phòng làm việc của công chức, viên chức văn thư. Trường hợp cần đưa con dấu ra khỏi cơ quan, tổ chức phải được sự đồng ý của người đứng dầu cơ quan, tổ chức và chịu trách nhiệm về việc bảo quản, sử dụng con dấu. Con dấu phải được bảo quản an toàn trong giờ cũng như ngoài giờ làm việc
 • Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người thẩm quyền
 1. Khi nét dấu bị mòn hoặc biến dạng, cán bộ công chức văn thu phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức làm thủ tục đổi con dấu. trường hợp con dấu bị mất, người đứng đầu cơ quan tổ chức phải báo cáo cơ quan công an, nơi sảy ra mất con dấu, lập biên bản
 2. Khi đơn vị có quyết định chia tách hoặc sắp phải nộp con dấu cũ và làm thủ tục xin khắc con dấu mới

Trách nhiệm trong việc sử dụng con dấu

 1. Cán bộ, công chức, viên chức văn thư phải tự tay đóng dấu vào các văn bản của cơ quan, tổ chức.
 2. Chỉ đóng dấu vào các văn bản khi các văn bản đúng hình thức, thể thức và có chữ ký của người có thẩm quyền.
 3. Không được đóng dấu trong các trường hợp sau: Đóng dấu vào giấy không có nội dung, đóng dấu trước khi ký, đóng dấu sẵn trên giấy trắng hoặc đóng dấu lên các văn bản có chữ ký của người không có thẩm quyền.

Qua bài viết này chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu dõ hơn về quy định quản lý và sử dụng con dấu. Nếu các bạn đang có nhu cầu khắc dấu chữ ký, khắc dấu hoàn công , khắc dấu chức danh mà chưa tìm được địa điểm uy tín để khắc, các bạn có thể đến với công ty khắc dấu An Khánh.

Nghị định quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

 

Tại đây chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ khắc dấu lấy ngay với hệ thống máy móc hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, khi đến với chúng tôi các bạn còn có thể nhân được nhiều yêu đãi hấp dẫn. Chúng tôi cam kết  sẽ mang đến khách hàng sự hài lòng nhất về con dấu. Nếu các bạn đang con điều gì vướng mắc vó thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí trước khi khắc.

☎ 0975.686.270 –  ☎094.384.7064

Email: [email protected]

Địa chỉ :64 Phạm Nhật Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy